โฆษณาผลิตภัณฑ์ดีโฟร์


 

 

 

 

 

 

 

 

บทความ

สารจากผู้บริหาร


 

'รอยยิ้มของทุกท่าน คือ ความภูมิใจของเรา'

 

ตลอดปี ที่ผ่านมาบริษัท สยาม แอดวานซ์ เน็ทเวิร์คส์ จำกัด ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์หลักในการพัฒนา แผนการตลาดเพื่อสร้างผู้นำ สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก โดยไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มผู้ใช้เท่านั้น หากแต่บริษัทยังขยายธุรกิจ ismile group ให้ครอบคลุมไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยจัดให้มีการเปิดศูยน์กระจายสินค้าและขยายธุรกิจประจำจังหวัดเพื่อง่ายต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ ismile group 

นอกเหนือจากการดำเนินงานทางธุรกิจแล้ว บริษัทยังคงยึดมั่นในหลักจริยธรรม บรรษัทภิบาล และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำรงแนวทางการทำธุรกิจด้วยความรอบคอบ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างการเติบโตของบริษัท อย่างแข็งแรงและยั่งยืน อีกทั้งยังคงนโยบายมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความสำคัญต่อผู้นำและสมาชิกโดยนำพานักธุรกิจ ismile groupท่องเที่ยวต่างประเทศเพื่อเปิดโลกทัศน์ในการทำธุรกิจ ismile group

ในนามของคณะกรรมการ บริษัท สยาม แอดวานซ์ เน็ทเวิร์คส์ จำกัด ผมใคร่ขอขอบคุณ นักธุรกิจ ผู้นำ และสมาชิกทุกท่าน ตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทเสมอมา และที่สำคัญ ผมขอแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหาร ceo อาจารย์ คมคาย ช่างทำร่อง และพนักงานของบริษัททุกท่านสำหรับความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจก่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดความสำเร็จทั้งมวล ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ให้แก่ผู้นำ สมาชิกและผู้มีส่วนร่วมทุกๆ ท่านตลอดไป

                                                  


                                                                  คมคาย  ช่างทำร่อง
                                                         ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

สินค้าขายดี
สถิติ
เปิดเมื่อ25/01/2018
อัพเดท4/07/2019
ผู้เข้าชม79101
แสดงหน้า120225
ปฎิทิน
October 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
โพล
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สินค้าแนะนำ
จดหมายข่าว
กิจกรรมบริษัท Ismilegroup
กล่องอิสระ